ДП "Львівське лісове господарство" 
   Про Лісгосп      Інформація про діяльність ДП "Львівський лісгосп"

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (надалі - Підприємство), створене на підставі наказу Міністерства лісового господарства України від 31Л0.1991 № 133 «Про організаційну структуру управління лісовим господарством», перереєстровано розпорядженням начальника відділу реєстрації та ліцензування управління промисловості та підприємництва Львівської міської ради від 17.01.2003 р. № 1386-Л, засноване на державній власності, належить до сфери управління Державного комітету лісового господарства України (надалі - Орган управління майном) та входить до сфери управління Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства (надалі - Управління).

Найменування Підприємства - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» (повне), ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІСГОСП» (скорочене).

 

Підприємство створено з метою:

- ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;

- охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування Підприємству.

 

Основними напрямками діяльності Підприємства є:

Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід.

Здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, залісення малопродуктивних земель.

Організація лісонасіннєвої справи і лісових розсадників.

Збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції.

Поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів.

Охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень, притягнення до адміністративної відповідальності лісопорушників та стягнення з них збитків відповідно до чинного законодавства.

Охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників.

Облік лісових користувань.

Виробництво      продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильно-деревообробних робіт.

Ведення     мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання.

Здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин.

Організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземними громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі і за кордон з урахуванням вимог чинного законодавства.

Ведення     рибного господарства.

Ведення     сільського господарства, в тому числі вирощування, заготівля, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та її реалізація.

Облік лісового фонду і реєстрація всіх змін у його складі; розробка і подання по підлеглості матеріалів про розподіл лісів на групи та застосування лісових такс і зміну границь лісництв.

Проведення матеріальної та грошової оцінки лісу на лісосіках, призначених до рубки; проведення рубок з додержанням діючих настанов і правил.

3абезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких лісокультурних і лісогосподарських робіт.

Популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів і захисних лісонасаджень; залучення громадськості до справи відтворення та охорони лісів.

Здійснення капітального будівництва, ефективне використання виробничих фондів і капітальних вкладень, технічного переозброєння Підприємства.

Складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів; подання їх по підлеглості та здійснення заходів по їх виконанню.

Організація первинного обліку, складання зведених фінансових та статистичних звітів.

Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.

Визначення основних напрямків розвитку, підготовка пропозицій по створенню науково-технічних, технологічних, нормативних розробок, організація їх впровадження.

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності; співробітництво з міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття валютних рахунків в установах банків.

Торговельна       діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування по реалізації продукції, продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

 

Виробництво   товарів народного споживання

Проведення        робіт щодо сертифікації продукції та її штрихкодового маркування.

Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним та залізничним транспортом.

Створення та експлуатація власної мережі багатопрофільних магазинів, пунктів харчування, побутового обслуговування населення.

Розробка   та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва.

Розвідка     та експлуатація родовищ корисних копалин.

Інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і

не заборонені чинним законодавством України.

 
  Ремонт Пк, розробка сайтів.