ДП "Львівське лісове господарство" 
   Про Лісгосп      .      ДП «Львівський лісгосп» у 2015 році працює ефективно

 

ДП «Львівський лісгосп» у 2015 році працює ефективно

 

За період з початку 2015 року ДП «Львівське лісове господарство» забезпечило виконання усіх запланованих лісівничих, лісозахисних, лісоохоронних та лісовідновних заходів.

Лісові масиви лісгоспу розташовані навколо м. Львова, що, у свою чергу, накладає відбиток на господарську діяльність підприємства. Відповідно до категорій захисності, усі ліси підприємства виключені із розрахунку головного користування та віднесені до двох категорій захисності: ліси природоохоронного, наукового, історико – культурного призначення – 9580 га (43%), рекреаційно – оздоровчі ліси – 12747 га (57%).

Зважаючи на те, що підприємство не провадить суцільних рубок – відтворення лісів здійснюється природнім шляхом, що забезпечує збереження існуючого породного складу насаджень та сталий розвиток лісів.

З початку поточного року підприємством заготовлено 18,9 тис.куб.м деревини. Забезпечено виконання сортиментної структури основних видів продукції.

З метою підвищення контролю за рубкою деревини та її реалізації, оперативного відстеження місця знаходження кожної конкретної колоди, а також унеможливлення крадіжки деревини, в лісгоспі запроваджений 100% електронний облік деревини.

Лісопродукція, отримана підприємством від рубок пов’язаних з веденням лісового господарства, реалізовується на аукціонах з продажу необробленої деревини.

Обсяг реалізації продукції, робіт, послуг  за період з 2015 року склав 8355,0 тис.грн, або 161,0% до відповідного періоду минулого року. На внутрішній ринок реалізовано продукції, послуг – 7837,0 тис.грн, експорт – 518,0 тис.грн або 6,2% до загального обсягу реалізації.

Витрати на ведення лісового господарства склали – 6618,0 тис.грн, з них 70% становлять власні кошти.

Фонд оплати праці у поточному звітному періоді штатних працівників склав 2834,4 тис.грн.  Зростання відбулося за рахунок збільшення виплат заробітної плати за виконаний обсяг робіт у звітному періоді, перехід на вищу тарифну ставку та нарахування матеріальної допомоги на оздоровлення у зв’язку із щорічною відпусткою,  премій. Рівень середньої заробітної плати штатних працівників  досяг 3296 грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників – 86 осіб.

За період з початку поточного року підприємством сплачено до бюджетів усіх рівнів 1537,0 тис.грн податків, зборів та обов’язкових платежів, а також 1094,0 тис.грн відрахувань Єдиного соціального внеску. Найбільшу питому вагу в сумі сплачених податків становить рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 24  %, податок на доходи фізичних осіб 24%, податок на додану вартість 40%.

З метою ощадливого використання коштів на енергоносії у 2015 році, в підрозділах ДП»Львівський лісгосп» встановлено 3 твердопаливних котли.

                                                                                                                                                                                                                             Головний економіст
     4.12.2015р.                                                                                                                     ДП "Львівський лісгосп"
                                                                                                                                           Л.В. Кисіль
 
 
 
  Ремонт Пк, розробка сайтів.