ДП "Львівське лісове господарство" 
   Про Лісгосп      .      Дорогі школярі, наші майбутні студенти!!!

Дорогі школярі, наші майбутні студенти!

 

Запрошуємо Вас на навчання у нашому Національному лісотехнічному університеті України – єдиному профільному університеті нашої держави, який має велику освітню і наукову 140-річну історію становлення і розвитку.

Кафедра екології входить в структуру Інституту Екологічної Економіки і Менеджменту Національного лісотехнічного Університету України. Є базовою випускаючою кафедрою зі спеціальності 04010601 „Екологія та охорона навколишнього середовища “. Готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр“, „спеціаліст“, „магістр“. На кафедрі функціонує аспірантура, докторантура, сектор здобувачів наукових ступенів.

Навчаючись у нас, Ви зможете здобути сучасні екологічні знання з різних дисциплін – біології, екології, кліматології і метеорології, заповідної справи, наближеного до природи лісівництва, ґрунтознавства, фітомеліорації, екологічної експертизи, моніторингу довкілля, екології людини, міського комунального господарства, систем водокористування, екологічного інспектування, екологічної стандартизації і сертифікації, біотехнології та інших цікавих наук. Наші навчальні і виробничі практики організовуємо у національних парках, заповідниках, державних лісогосподарських підприємствах, промислових підприємствах Львова і інших міст.

Випускники кафедри працюють в обласних та районних структурних підрозділах Міністерства екології та природних ресурсів України, в пунктах пропуску через державний кордон України, на внутрішніх митницях, екологічній інспекції, у природних заповідниках, національних природних парках, установах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, підрозділах Державного агентства лісових ресурсів України, на промислових підприємствах. Окремі випускники заснували приватні структури  з надання екологічних послуг. З наступного року кафедра буде готувати фахівців із заповідної справи, працевлаштування яких набагато краще, ніж інших спеціалістів.

Про наш університет Ви зможете ознайомитися на сайтах університету.

 

Сайт нашого університету:

http://www.nltu.edu.ua/

 

Відеофільми про наш університет: 

http://nltu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid=113

 

Сайт нашої випускаючої кафедри екології:

http://ecology.nltu.edu.ua/

 

Правилами прийому 2016 року конкурсними предметами спеціальності «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» є: українська мова і література, біологія (профільний предмет), математика або географія. Мінімальна кількість балів з профільного предмета 140, з інших – 124. Детальні відомості про правила прийому Ви можете дізнатися із сайту:

http://pk.nltu.edu.ua/ua/homepage

 

Наша адреса:

НЛТУ України

79057, м. Львів, вул. Ген.Чупринки, 134;

тел. (032)238-81-94

 

Кафедра екології

79057, м. Львів, вул. Ген.Чупринки, 134;

тел. (032)238-81-94

 

 

З повагою до Вас,

 

                                                                          завідувач кафедри екології професор Копій Леонід Іванович

 
 
  Ремонт Пк, розробка сайтів.