ДП "Львівське лісове господарство" 
   Про Лісгосп      .      Електроний облік деревини

 

Електронний облік деревини

Незаконні рубки, існування тіньового ринку деревини негативно впливають на стан природного середовища,

розвиток лісового господарства та національної економіки в цілому.

Ефективне проведення моніторингу рубок, посилення контролю за охороною,  захистом,  використанням та

відтворенням деревостанів, своєчасне притягнення до відповідальності за  порушення  лісового законодавства

потребує   створення  єдиної   Державної  системи електронного  обліку  деревини, яка  забезпечить функціонування 

лісової   галузі   відповідно  до   європейських   стандартів з раціонального використання та збереження лісів.

Створення єдиної  державної системи   електронного обліку деревини у ДП «Львівське лісове господарство»  

сприяло розробленню галузевих положень  з  управління технологічними процесами у сфері обігу деревини (від 

заготівлі до реалізації) з установленням вимог до маркування деревини та ведення її обліку та дало можливість 

запровадження маркування деревини безпосередньо на лісосіках уніфікованими маркерами з нанесенням йому 

цифрового коду для реєстрації її походження, технологічних, якісних та кількісних показників.

   За допомогою спеціальних пристроїв стало можливим автоматичне зчитування інформації, що міститься у 
штрих-коді, та внесення її велектронній формі до системи обліку деревини. Система ЕОД надала можливість 
документального оформлення транспортування деревини з лісосік до місць складування, переробки чи до 
кінцевого споживача або експортера, а також стало доступним електронний контроль за переміщенням деревини, 
у тому числі через митний кордон України.
За рахунок впровадження електронної системи стало можливим забезпечення контролю проведення 
перехресної перевірки походження деревини, та виявлення фактів протиправних дій щодо її заготівлі, постачання 
та реалізації деревини; 
В результаті введення ЕОД покращилась ефективність співпраці працівників Державної лісової охорони та 
правоохоронних органів, Держмитслужби з контролю обігу деревини, зокрема запобігання незаконним рубкам. 
Забезпечено оперативне реагування на  виявлені правопорушення, підвищився рівень конкурентоспроможності 
вітчизняної лісопродукції на зовнішньому ринку за рахунок впровадження електронного  маркування деревини  
та ведення її обліку згідно з вимогами щодо сертифікації та легалізації деревини.
 
  Ремонт Пк, розробка сайтів.