ДП "Львівське лісове господарство" 
   Про Лісгосп      Основні показники діяльності ДП "Львівський лісгосп"
за 9 місяців 2017 року
№ п/п Показники  
1 Обсяг реалізації продукції, тис. грн.,

8574
2 в тому числі на експорт, тис. грн.

117
3 Доля експорту в загальній реалізації, %

1,4
4 Обсяг заготівлі деревини, тис. куб. м,

11,1
5 в т. ч. від рубок головного користування, тис. куб. м

0
6 Чисельність штатних працівників, чол.

76
7 Середня зарплата, грн.

5123
8 Загальна площа держлісфонду, тис.га

22,3
9 Фактичні витрати на ведення лісового господарства, тис.грн. 6452
10 Питома вага власних коштів на ведення лісового господарства, % 100
11 Сплачено податків до зведеного бюджету, тис.грн

2200
  в т.ч. до місцевого бюджету, тис.грн

1286
12 Сплачено Єдиного соціального внеску, тис.грн 837
Економічний відділ
 
  Ремонт Пк, розробка сайтів.