ДП "Львівське лісове господарство" 
   Про Лісгосп      Основні показники діяльності ДП "Львівський лісгосп"
Основні показники діяльності ДП "Львівський лісгосп"
за  2017 рік
№ п/п Показники  
1 Обсяг реалізації продукції, тис. грн., 12604
2 в тому числі на експорт, тис. грн. 117
3 Доля експорту в загальній реалізації, % 0,9
4 Обсяг заготівлі деревини, тис. куб. м, 17,8
5 в т. ч. від рубок головного користування, тис. куб. м

0
6 Чисельність штатних працівників, чол. 77
7 Середня зарплата, грн. 5173
8 Загальна площа держлісфонду, тис.га 22,3
9 Фактичні витрати на ведення лісового господарства, тис.грн. 9806
10 Питома вага власних коштів на ведення лісового господарства, % 100
11 Сплачено податків до зведеного бюджету, тис.грн 2933
  в т.ч. до місцевого бюджету, тис.грн 1692
12 Сплачено Єдиного соціального внеску, тис.грн 1149
Економічний відділ
 
  Ремонт Пк, розробка сайтів.