ДП "Львівське лісове господарство" 
   Про Лісгосп      .      Сертифікація лісів

СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІСІВ

 

Сертифікація – це незалежна оцінка діяльності організації за погодженими міжнародними стандартами. Вимоги стандарту Р8С (лісової наглядової ради) стосуються екологічного, соціального та економічного впливів лісового контролю. Відповідність вимогам оцінюється сертифікаційними органами. В Україні сертифікація лісів розпочалася у 2001 році.

Лісова наглядова рада (англ. Рогезі 8іеуагсІ$кір Соипсії, Р8С), ЛНР — незалежна, міжнародна заснована на членстві природоохоронна організація, метою якої є підтримка екологічно відповідального, соціально вигідного та економічно життєздатного управління світовими лісами. Вона допомагає зберігати лісові ресурси та знаходити рішення проблем, що виникають внаслідок недбалого лісогосподарювання.

Сертифікація лісів є визнаним механізмом впровадження принципів сталого розвитку в лісове господарство. Сертифікація надає унікальні можливості для громадськості, місцевих громад та інших зацікавлених сторін у лобіюванні свої прав та інтересів.

Завдання лісової сертифікації:

Вимоги Р8С включають ведення просвітницької діяльності, спрямованої на усвідомлення громадськістю важливості:

- удосконалення ведення лісового господарства;

- включення усіх витрат, пов'язаних з ведення лісового господарства, у ціну лісової продукції.

- сприяння найбільш повному й ефективному використанню лісових ресурсів;

- зниження збитків і втрат;

- недопущення надмірного лісокористування.

Переваги лісової сертифікації:

Серед переваг, які ми отримуємо від сертифікації є:

- незалежна гарантія для клієнтів-покупців, посередників та інвесторів щодо контролю за якістю лісової продукції;

- вихід на ринки держав, які використовують виключно деревну продукцію з сертифікованих лісів;

- демонстрація запровадження найкращої практики в управлінні лісовим господарством.

Під час проведення аудиту ведення лісового господарства, як основного, так і наглядових відмічено, що існуюча система управління ДП «Львівський лісгосп» в цілому забезпечує хороше збереження, використання та відтворення лісових ресурсів.


11.05.2016р.                                                                                                                    Прес служба

                                                                                                                                                                                                                     ДП "Львівський лісгосп"  

 
  Ремонт Пк, розробка сайтів.