Річна фінансова звітність підприємства

Річна фінансова звітність 2018 ст1

Річна фінансова звітність 2018 ст2

Річна фінансова звітність 2018 ст3

Річна фінансова звітність 2018 ст4

Річна фінансова звітність 2018 ст5

Річна фінансова звітність 2018 ст6

Річна фінансова звітність 2018 ст7

Звіт про власний капітал ст1

Звіт про власний капітал ст2

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про сокупний дохід ст1

Звіт про сокупний дохід ст2

Баланс ф1 ст1
Баланс ф1 ст2

2019 рік

Річна фінансова звітність 2019 ст1

Річна фінансова звітність 2019 ст2

Річна фінансова звітність 2019 ст3

Річна фінансова звітність 2019 ст4

Річна фінансова звітність 2019 ст5

Річна фінансова звітність 2019 ст6

Річна фінансова звітність 2019 ст7

Звіт про власний капітал ст1

Звіт про власний капітал ст2

Звіт про рух грошових коштів ст1

Баланс ф1 ст1

Баланс ф1 ст2

Звіт про сукупний дохід ст1

2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності

Баланс

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Звіт про фінансові результати