Сертифікація лісів

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних стандартів.
Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства забезпечує заготівлю лісової продукції і використання інших корисних властивостей лісу при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.
Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зростанню добробуту місцевого населення і суспільства в цілому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ресурси.
Економічно життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані і управляються таким чином, щоб бути прибутковими, але не за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

30 березня 2020 року набув чинності новий FSC® національний стандарт системи ведення лісового господарства для України (FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0).
У зв’язку з цим ДП “Львівський лісгосп”, як утримувач FSC®  сертифікату, задля збереження статусу сертифікованого підприємства впроваджує вимоги нового стандарту.

Принцип 1. Відповідність законодавству та принципам  FSC®. 
Господарювання має здійснюватись з дотриманням вимог   внутрішнього законодавства країни, міжнародних договорів і у відповідності з принципами і критеріями    FSC®

Принцип 2. Права працівників і умови працевлаштування 
Підприємство має підтримувати або підвищувати соціально-економічний добробут працівників.

Принцип 3. Права тубільних народів. 
Підприємство має виявляти та підтримувати законні та звичаєві права тубільних народів на власність та господарювання на землях, територіях та використання ресурсів, які зазнають впливу господарської діяльності.

Принцип 4. Стосунки з громадами 
Підприємство має сприяти підтриманню або підвищенню соціально-економічного добробуту місцевих громад.

Принцип 5. Вигоди від лісів 
Підприємство має ефективно господарювати з різноманітними продуктами і послугами одиниці господарювання з метою збереження або підвищення тривалої економічної життєздатності та отримання широкого спектра соціальних та екологічних вигод.

Принцип 6. Цінності довкілля та впливи
Підприємство має підтримувати, зберігати та/або відновлювати послуги екосистем та цінності довкілля одиниці господарювання, а також має уникати негативних впливів на довкілля, виправляти або пом’якшувати такі впливи.

Принцип 7. Планування господарювання
Підприємство має мати план ведення господарства, узгоджений з його політиками та цілями і відповідний до масштабу, інтенсивності та ризиків його господарської діяльності. План ведення господарства має виконуватися та оновлюватися на основі результатів моніторингу, щоби сприяти адаптивному веденню господарства. Відповідна планувальна та процедурна документація має бути достатньою для інструктування персоналу, інформування сторін, чиї інтереси зачеплено, та зацікавлених сторін, а також для обґрунтування господарських рішень.

Принцип 8. Моніторинг та оцінювання  
Підприємство має демонструвати, що поступ у досягненні цілей господарювання, впливи господарської діяльності та стан одиниці господарювання відстежуються [моніторяться] та оцінюються відповідно до масштабу, інтенсивності та ризику з метою виконання адаптивного ведення господарства.

Принцип 9. Особливі цінності для збереження
Підприємство має підтримувати та/або збагачувати особливі цінності для збереження (ОЦЗ) в межах одиниці господарювання шляхом застосування запобіжного підходу.

Принцип 10. Виконання господарських заходів     
Господарські заходи, що провадяться підприємством на території одиниці господарювання, мають добиратися та виконуватися відповідно до одночасно як економічних, екологічних і соціальних стратегій та цілей підприємства, так і Принципів та Критеріїв FSC®.

Ліси, які знаходяться у постійному користуванні ДП “Львівський лісгосп”, сертифіковані за схемою міжнародної неурядової організації Forest Stewardship Council® (Лісова Опікунська Рада, код ліцензії підприємства  FSC-C005093).
Certificate SGS-FMCOC-002711

Дотримання принципів і критеріїв FSC®

08.09.2021р.-10.09.2021р. у ДП “Львівський лісгосп” буде проведено аудит з лісової сертифікації.