Річна фінансова звітність підприємства

2 0 2 1

Примітки до річної фінансової звітності

Баланс

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Звіт про фінансові результати

2 0 2 0

Примітки до річної фінансової звітності

Баланс

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Звіт про фінансові результати

2 0 1 9

Річна фінансова звітність 2019 ст1

Річна фінансова звітність 2019 ст2

Річна фінансова звітність 2019 ст3

Річна фінансова звітність 2019 ст4

Річна фінансова звітність 2019 ст5

Річна фінансова звітність 2019 ст6

Річна фінансова звітність 2019 ст7

Звіт про власний капітал ст1

Звіт про власний капітал ст2

Звіт про рух грошових коштів ст1

Баланс ф1 ст1

Баланс ф1 ст2

Звіт про сукупний дохід ст1

2 0 1 8

Річна фінансова звітність 2018 ст1

Річна фінансова звітність 2018 ст2

Звіт про власний капітал ст1

Звіт про власний капітал ст2

Річна фінансова звітність 2018 ст3

Річна фінансова звітність 2018 ст4

Річна фінансова звітність 2018 ст5

Річна фінансова звітність 2018 ст6

Річна фінансова звітність 2018 ст7

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про сукупний дохід ст1

Звіт про сукупний дохід ст2

Баланс ф1 ст1
Баланс ф1 ст2