Законодавство

У своїй лісогосподарській діяльності підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства користуються наступними законодавчими актами та нормативними документами:

– “Лісовий кодекс України”;

– “Земельний кодекс України”;

– Закон України “Про розмежування земель державної та комунальної власності”;

– Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок”;

– Закон України “Про оцінку землі”;

– Закон України “Про оренду землі”;

– Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”;

– Постанова КМУ “Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок”;

– Постанова КМУ “Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів”;

– Постанова КМУ “Про затвердження такс для обчислення шкоди, заподіяної лісу”;

– Постанова КМУ “Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної Книги України”;

– Постанова КМУ “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України”;

– Постанова КМУ “Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”;

– Постанова КМУ “Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів”;

– Постанова КМУ “Про затвердження правил відтворення лісів”;

– Постанова КМУ “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб”;

– Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання земельних ділянок працівникам культури, освіти та охорони здоров’я, що проживають у сільській місцевості”;

– Постанова КМУ “Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю”;

– Наказ Держкомлісгоспу “Про затвердження Правил рубок головного користування”;

– Постанова КМУ “Про затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат”;

– Постанова КМУ “Про затвердження Санітарних правил в лісах України”;

– Постанова КМУ “Про затвердження Положення про державну лісову охорону”;

– Постанова КМУ “Державної цільової програми “Ліси України” на 2010-2015 роки“;

– Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів“.

– Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України