Запобігання корупції

Антикорупційна програма

Кодекс етики

Електронна поштова скринька для повідомлень про виявлені факти порушення антикорупційного законодавства, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Філії “Львівське лісове господарство” ДП “Ліси України” lvivlisgosp_ubzk@ukr.net

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

1. Конституція України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
 2. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text
 3. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text
 4. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102#Text
 5. Закон України «Про запобігання корупції»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
 6. Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2381-20#Text
 7. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text
 8. Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.12.2021 № 794/21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1702-21#Text
«Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи»
 9. Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 449/21
https://nazk.gov.ua/uk/documents/nakaz-vid-23-07-2021-449-21
«Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
 10. Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 448/21
https://nazk.gov.ua/uk/documents/nakaz-vid-23-07-2021-448-21
«Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»
 11. Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.08.2021 № 539/21
https://nazk.gov.ua/uk/documents/nakaz-vid-20-08-2021-539-21
«Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»
 12. Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 451/21
https://nazk.gov.ua/uk/documents/nakaz-vid-23-07-2021-451-21
«Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента»
 13. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.02.2018 № 166
https://nazk.gov.ua/uk/documents/rishennya-vid-09-02-2018-166
«Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення»
 14. Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від від 23.07.2021 № 450/21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0988-21#Text
«Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування»